1. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą o Ochronie Praw Konsumenta. Klient traci uprawnienia określone w ustawie, jeżeli prze upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

2. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i rozpoczęcie procedury reklamacyjnej nastepuje z chwilą otrzymania przez sklep internetowy Taboo oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz samego wadliwego towaru oraz dowodu zakupu.Sklep internetowy Taboo rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. w przypadku konieczności wysłania towaru do zewnętrznego serwisu okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych

 

3. Reklamację można złożyć na stosownym druku reklamacyjnym lub sporządzić samodzielnie druk reklamacyjny - spis danych niezbędnych do samodzielnego sporządzenia reklamacji można uzyskac po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta sklepu za pomocą e-maila sklep@moda-taboo.com lub telefonicznie 667-992-518.

 

4. Nabywca bezpośrednio ponosi koszt odesłania wadliwego towaru, sam dokonuje wyboru rodzaju przewoźnika oraz decyduje o koszcie związanym z odesłaniem. Sprzedawca zwraca koszt 100% poniesionego wydatku po przedstawieniu przez nabywcę dokumentu dotyczącego przesyłki w przypadku reklamacji uznanej, w przypadku reklamacji nieuznanej / nieuzasadnionej koszt odesłania do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

 

5. W przypadku gdy kupujący jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona zgodnie z Art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego