Dostawa 1.ZAMÓWIONY TOWAR POWINIEN ZOSTAĆ DOSTARCZONY POD ADRES PUNKTU ODBIORU WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - OBOWIĄZUJE TERMIN REALIZACJI PODANY DLA PRODUKTU O NAJDŁUŻSZYM CZASIE REALIZACJI W ZŁOŻONYM ZAMÓWIENIU PLUS CZAS DOSTAWY - W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ FORMY DOSTAWY. 2.W PRZYPADKU BRAKU TOWARU W MAGAZYNIE, ZAMAWIAJĄCY JEST INFORMOWANY O TYM FAKCIE I ZWIĄZANYM Z TYM WYDŁUŻENIEM CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB O BRAKU MOŻLIWOŚCI JEGO REALIZACJI 3.DO KAŻDEJ PRZESYŁKI DOŁĄCZAMY POTWIERDZENIE KUPNA (PARAGON LUB FAKTURA VAT). 4.TOWAR OPUSZCZA MAGAZYN SKLEPU W TERMINIE PODANYM JAKO "TERMIN WYSYŁKI" OD MOMENTU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA LUB WPŁYNIĘCIA PRZELEWU NA KONTO I JEST DOSTARCZANY W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 5.W PRZYPADKU DOSTARCZENIA TOWARÓW ZA POŚREDNICTWEM WYSPECJALIZOWANEGO PRZEWOŹNIKA NABYWCA STWIERDZAJĄCY POWSTANIE SZKODY TRANSPORTOWEJ JEST OBOWIĄZANY WYKONAĆ AKTY STARANNOŚCI WYMAGANE PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 15 LISTOPADA 1984 R. - PRAWO PRZEWOZOWE /DZ. U. Z 1995 R., NR 119, POZ. 575 Z PÓŹN. ZM./ DLA ZACHOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOWODOWAĆ PROTOKOLARNE USTALENIE PRZEZ PRZEWOŹNIKA STANU PRZESYŁKI ORAZ OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKODY.